Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2012

henrietta
If she's amazing, she won't be easy. If she's easy she won't be amazing. If she's worth it you won't give up. If you give up you're not worthy. ...Truth is, everybody is going to hurt you; you just gotta find the ones worth suffering for. 
— Bob Marley

September 30 2012

henrietta
1866 1e0a
Reposted byazau86 azau86

September 05 2012

henrietta
Anyone who can't handle me at my worst,
sure as hell doesn't deserve me at my best.
— Marylin Monroe

July 10 2012

henrietta
7495 a351
Reposted fromkevok kevok
henrietta
2411 9326
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viaairenaaa airenaaa
henrietta
7850 ced1
Reposted frompanna-bez-glowy panna-bez-glowy
henrietta
7878 5d63
Reposted fromweightless weightless viaLadyNeutrin LadyNeutrin
henrietta
henrietta
7764 aef9 500
Reposted frombluepanda bluepanda
henrietta
7850 ced1
Reposted frompanna-bez-glowy panna-bez-glowy
0891 254b
Reposted fromfission fission viaiindependentt iindependentt
henrietta
8798 5ab1
Reposted fromweightless weightless viaiindependentt iindependentt
henrietta
1883 ae5d
henrietta
3978 6161
sweterek
Reposted fromretaliate retaliate viaiindependentt iindependentt
henrietta
Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.
— William Wharton
Reposted fromkarlowatebonsai karlowatebonsai viamytype mytype
henrietta
Ty jesteś tam, ja jestem tu .
Jedno z nas jest w złym miejscu .
— yourheartbeat.soup.io
henrietta
3179 9a55
Reposted fromsiseniorita siseniorita
henrietta
Reposted fromiminlove iminlove viamytype mytype
henrietta
Co było powodem, czy może jakiś większy i trudniejszy do wyjaśnienia błąd w czasie i przestrzeni, przemieszczenie, wskutek którego urodziła się za późno, zbyt wcześnie lub za daleko od miejsc przeznaczonych jej duszy, że nie mogła osiągnąć harmonii z niezbyt pięknymi rzeczami współczesności?
— "Poezja i bogowie" H.P.Lovecraft
Reposted fromszszsz szszsz viamytype mytype
henrietta
7621 79b0
Reposted fromepidemic epidemic viaiindependentt iindependentt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl